Відповідно до плану роботи управління Державної служби якості освіти у Сумській області на 2023 рік з 19 квітня до 25 квітня 2023 року здійснено аналіз діяльності Буринської міської ради та управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема з питань реалізації місцевими органами визначених законодавством прав та обов’язків засновників закладів освіти в частині створення умов для безбар’єрного доступу та якісного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Буринській міській територіальній громаді за період з 19 квітня 2020 року до 18 квітня 2023 року.

   З метою здійснення аналізу, фахівцями Державної служби якості освіти у Сумській області було відвідано управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради, 3 заклади дошкільної, 5 закладів загальної середньої, 1 заклад позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсний центр.
Предметом вивчення стали:
– Ефективність системи управління у сфері дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти щодо створення рівних умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
– Забезпечення права рівного доступу осіб з особливими освітніми потребами закладів до дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
– Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти.
– Кадрове забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої освіти, де навчаються особи з особливими освітніми потребами та інклюзивно-ресурсного центру.
Чекаємо висновки та рекомендації за результатами здійсненого аналізу.