При проведенні просвітницької роботи щодо протидії торгівлі людьми рекомендуємо використовувати такі джерела:

  1. Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед. освіти)/авт.-упор.     І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко, Т.П. Цюман, В.С. Петрович, Н.О. Москвіна,         А.М. Шеламкова; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.: Видавництво  ФО-П Буря О.Д., 2014 – 156 с.
  2. Програма спецкурсу для практичних психологів «Профілактика маніпулювання свідомістю та запобігання торгівлі людьми». O.Є. Марінушкіна, В.В. Носенко. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2013.
  3. Папуша В.В. Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі (спецкурс). – Рівне: РОІППО, 2015.
  4. Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу/Автори-упорядники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга; за заг. ред. К. Левківського та ін. – К.: ВАІТЕ, 2017.
  5. Протидія торгівлі людьми в Україні: програма спецкурсу для педагогічних працівників навчальних закладів загальної середньої освіти:/Розробники:    Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга, О. Косьмій. – К.: ВАІТЕ, 2017.