Положення

про науково-методичну раду  методичного кабінету

управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму  

Буринської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 • Науково-методична рада методичного кабінету є її колегіальним органом, який визначає перспективи розвитку методичної роботи в громаді, розглядає її основні результати.
 • Науково – методична рада створюється  з метою підвищення ефективності системи методичної роботи  з педагогічними кадрами громади.
 • У своїй діяльності науково – методична рада керується нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ,

Сумського обласного  інституту  післядипломної педагогічної освіти.

 • Головою НМР є завідувач  методичного кабінету.
 • До складу ради методичного кабінету входять працівники управління  освіти, молоді, спорту, культури та туризму, методисти кабінету, директори закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої  та позашкільної освіти, керівники методичних об’єднань.
 • Склад ради методичного кабінету затверджує начальник управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • проведення олімпіад з навчальних предметів та роботу осередків МАН України в закладах освіти;
 • забезпечення підручниками, довідковою, науковою, науково-популярною, методичною, художньою літературою і фаховими періодичними виданнями закладів освіти;
 • розробляє положення та розглядає матеріали Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», обласних конкурсів;
 • опрацьовує та схвалює досвіди вчителів, що атестуються на вищу категорію та педагогічні звання;
 • обговорює порядок підготовки та проведення січневої та серпневої педагогічних конференцій;
 • розглядає хід безперервної післядипломної освіти педагогічних працівників громади;
 • розглядає питання впровадження та контролює хід інноваційної  діяльності в закладах освіти;
 • розглядає та затверджує матеріали, представлені закладами освіти на виставки педагогічних досягнень;
 • розглядає підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ

3.1. Порушує клопотання перед науково-методичною радою Сумського ОІППО про проведення науково-методичної експертизи матеріалів педагогічних працівників громади.

3.2.  Аналізує матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у закладах освіти.

3.3. За дорученням Сумського ОІППО  здійснює вивчення питань,  що входять до компетенції науково-методичної ради методичного кабінету.

 

  ІV.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1 Робота науково-методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом,  який складається відповідно до  роботи відділу освіти та методичного кабінету з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується начальником управління  освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

4.2.  Засідання науково-методичної ради проводяться 4 рази  на рік, а по необхідності частіше,  і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів науково-методичної ради.

4.3. Протоколи засідань науково – методичної ради підписуються головою та секретарем ради.

4.4.  Рішення науково-методичної ради приймаються більшістю голосів.

 

 V.СКЛАД

5.1 До складу науково – методичної ради входить 15 чоловік згідно пункту 1.5.

 

  VІ.   ДОКУМЕНТАЦІЯ

6.1 Положення про науково-методичну раду  методичного кабінету.

6.2 План засідань науково –  методичної ради методичного кабінету.

6.3 Протоколи засідань науково-методичної ради методичного кабінету